Ultimele știri
Acasă / Cultura-Media / EMOTIONANT! Scrisoarea unei mamici catre MOS CRACIUN

EMOTIONANT! Scrisoarea unei mamici catre MOS CRACIUN

Ma numesc Magda Mogosanu si sunt mama unui baietel de 3 ani, Marc, diagnosticat cu autism atipic.


Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care se manifesta prin deficienţe de socializare, de comunicare verbală sau nonverbală şi comportamente repetitive şi stereotipe; nu ţine cont de nume, culoarea pielii, cont bancar când îşi alege victima.

In Romania sunt diagnosticati 30000 copii cu autism, o afecţiune cu cauze necunoscute, mai des întâlnită însă decât cancerul, diabetul, SIDA ori Sindromul Down. Da, nu poate fi prevenit, nu poate fi depistat in perioada intrauterina, se poate instala treptat sau brusc pana in jurul varstei de 3 ani. Nu exista tratamente medicamentoase, doar tratamente prin terapie psihologica, logopedica, kinetoterapeutica….
La ora actuală, există zeci de terapii considerate benefice pentru tratarea TSA (tulburari de spectru autist), dar sunt necesare multe resurse: bani, efort, răbdare, informaţii, materiale, timp şi, desigur, capacitatea copilului de a accepta un program structurat şi susţinut. Efort, rabdare, informatii, materiale mai gasim… timp, mai luam de ici, de colo…, capacitatea copilului… nu poate sa ne spuna nimeni, e o necunoscuta… cu banii…  pentru un minim de 3 ore pe zi de terapie „unu la unu” (terapeut-copil) costurile se ridica la 3000 lei/luna, fara a mai lua in calcul psihologul coordonator din Bucuresti lunar sau bilunar (200 lei/ora), alte vizite la neuropsihiatrul infantil, tratarea diverselor comorbiditati care apar in aceasta afectiune… Si nu stim pentru cat timp, nu stim daca nu cumva pentru toata viata…

Am infiintat Asociatia Soare cu Luna (da, cu Luna, nu cu dinti) sperand ca pot sa-mi ajut nu doar propriul copil, ci si pe altii (deja, in doar o saptamana de la diagnosticarea copilului meu am mai cunoscut trei baietei, aici, aproape de casa… Terapia la care visam este terapia „unu la unu” efectuata in Camera Senzoriala, terapie utilizata pe scara larga in toate tarile (in SUA chiar in invatamantul de masa), inclusiv in orasele Romaniei (Bucuresti, Sibiu, Cluj, Barlad, Focsani…), mai putin in Craiova…

A. J.Ayres (doctor in psihologie), cea care a introdus terapia de integrare senzoriala in 1972 a confirmat ca, in ciuda scepticismului consumatorilor, Terapia de Integrare Senzoriala ar trebui sa aiba intaietate in fata altor terapii.
„Poate fi dificil pentru un parinte sa creada ca mersul pe o platforma cu rotile l-ar putea ajuta pe copil in vorbire, la citit sau in comportament. La prima vedere, s-ar parea ca are nevoie de terapie prin vorbire, de lectii de citire sau de mai multa disciplina. Insa creierul este atat de complex, incat operatiile realizate nu sunt niciodata vizibile la suprafata. Daca vorbirea, cititul si comportamentul sunt deficitare pe fondul unei disfunctionalitati a creierului, atunci e normal sa se creeze o baza pe care creierul sa functioneze mai bine.”

Este incredibila adresabilitatea terapiei Snoezelen (Camera Senzoriala)! Pe langa autism, se recomanda si copiilor cu dizabilităţi, pacientilor cu demenţă, tulburari emotionale, comportamentale, leziuni cerebrale, vârstnicilor care suferă de Alzheimer, persoanelor cu boli mintale, precum şi celor care suferă de dureri cronice, copiilor diagnosticati cu o afectiune oncologica….Da, ar ajuta multe persoane Camera Senzoriala, copii si varstnici cu diverse afectiuni, oameni sanatosi dar stresati, copii sanatosi dar cu probleme nemedicale de concentrare, dar si familiile acestora. Din pacate, financiar, nu putem sa sustinem si terapia actuala a copiilor si sa realizam, in acelasi timp, si acest proiect (TERAPIE IN CAMERA SENZORIALA ). Avem nevoie de mult mai multe resurse financiare!

Statul roman- foarte absent (alocatia oferita este in jur de 600 lei/luna, trist nu?), autismul- foarte prezent (1 din 68 de copii la nivel mondial are autism, fiind intalnit de pana la 4 ori mai des la baieti decat la fete). Hai sa lasam autismul sa ne vindece de lipsa de conectare si cooperare, de individualismul și de competiția excesive, hai sa-l lasam sa ne educe toleranța și interesul social, hai sa-l consideram un flagel ce vindecă scindarea umană și adună oamenii împreună! Hai sa fim prezenti (copilul meu e din ce in ce mai prezent), hai sa vorbim cu autismul (copilul meu pronunta maxim cinci silabe), hai sa-l privim in ochi (copilul meu a reusit sa mentina contactul vizual dupa cateva luni de terapie), hai sa-i impartasim atentie (copilul meu inca are deficit de atentie), hai sa-i multumim ca ne deschide sufletul si ne trezeste constiinta (am convingerea ferma ca si copilul meu o va face)!
Daca ati avut timp si rabdare sa cititi acest mesaj, sigur veti fi prezenti si voi!

Cateva detalii tehnice necesare:
Ca persoana juridica, incepand cu anul 2016, puteti scadea din impozitul pe profit sumele acordate ca sponsorizari in limita a 5 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; cheltuielile cu sponsorizarea neutilizate se recupereaza in urmatorii 7 ani consecutivi, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Mai jos este un contract de sponsorizare:
Ca persoana fizica puteti redirectiona 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate, completand formularul 230;

CIF-ul si statutul asociatiei:
Contul bancar: RO60BTRLRONCRT0424033301, deschis la Banca Transilvania.
ASOCIATIA SOARE CU LUNA, CIF: 38557638, Craiova, Dolj.

In speranta ca nu v-am intristat prea mult,
CU MULTUMIRI!

Magda Mogosanu

Contract de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi ………………
la ………………………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE


1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ……………………………….. nr. …………………., bloc ……………., scara ………………., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………… din …………………………., având contul nr. ………………………………………, deschis la ……………………………………………………, reprezentată de …………………………………., cu funcţia de ……………………………, în calitate de sponsor, pe de o parte, şi


1.2 ASOCIATIA SOARE CU LUNA, cu sediul în Craiova, judeţul Dolj, str. Mihail Birca, nr. 15A, sc. I, ap. 8, CIF: 38557638, reprezentată prin MOGOSANU ADRIAN MARIAN, presedinte, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajează să susţină scopul ASOCIATIEI SOARE CU LUNA
2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului:
a) Suma de (în cifre şi litere) …………………………………………………lei.
2.3. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. RO60BTRLRONCRT0424033301 deschis la Banca TRANSILVANIA integral/în tranşe până la data de: ………………. astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Sponsorul/beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului

3.2. Sponsorul/beneficiarul este obligat să aducă la cunoştinţă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea şi liniştea publică.


IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de …………………
sau
4.1. Sponsorizarea este zilnică/săptămânală/ lunară/trimestrială/semestrială/anuală şi se efectuează pe perioada de la ……………………………………………………………………………………….. şi până la ………………………………………………………………………….. .


V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
•nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct.III din prezentul contract;
•este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
•îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
în termen de 30 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
•Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
•Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.


VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 30 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


VII. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.


VIII. LITIGII
8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.


IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
9.2. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare din care …………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

SPONSOR,

BENEFICIAR,

Urmareste REPUBLICA TV LIVE

Despre admin

V-ar mai putea interesa

Spectacol de excepție la Teatrul Colibri din Craiova: CHIRIȚA ÎN IAȘI

Chirița în Iași este un spectacol eveniment, provocator, care plasează celebra piesă a lui Alecsandri …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.